Mededelingen

Zomerregeling 2022 SAPO


Juli : donderdag open

dinsdag gesloten


Augustus : dinsdag open

donderdag gesloten

De huidige maatregelen genomen tegen Corona


 Ventilatie: (basis is het implementatieplan ventilatie)

    1.    Er werden extra verluchtingsopeningen in de buitendeur gemaakt.

    2.    De tussendeuren inkom en toegang naar de keuken worden steeds open gehouden.

    3.    In de keuken wordt de mechanische afzuiging steeds opgestart.

    4.    De luchtkwaliteit wordt constant gemonitord door CO2 meter

    5.    In de schietstand staat de luchtafzuiging steeds op maximum en wordt het luchtaanvoerluik maximaal geopend.


Ontsmetting :

Zowel in kantine als in de schietstand wordt ontsmettingsmiddel beschikbaar gesteld