Mededelingen


 Overstap Argentum

De toegangsbadges voor de schietstanden van Zilverberg (Argentum), Meylweg 43 te 2550 Kontich, liggen ter beschikking van de Sapoleden die voor de overgang kozen, in de kantine van Zilverberg (zelfde adres).

Je moet enkel een fotokopie van een geldige sportschutterslicentie (recto verso) of een uittreksel uit het strafregister (art.596, 1 – 5 wetb. SV) afgeven. Je badge zal dan overhandigd worden.

Voor alle schietstanden (100m, 25m en 15m) moet je echter op voorhand reserveren. Dit doe je met je account van optijd.be. Op de website van Sapo (homepage) is er een knop “zilverberg”; als je hierop klikt kom je in de reservatielijsten van de schietstand.

Op het einde van 2023 zal je een uitnodiging tot betaling krijgen van Argentum (en dus niet van Sapo). Met het betalingsbewijs kan je van Sapo een financiële tegemoetkoming krijgen. De grootte van deze tegemoetkoming zal afhangen van de financiële situatie van Sapo.

In Argentum kan je geen munitie kopen en er zijn ook geen clubwapens ter beschikking !!

Namens het bestuur,

De secretaris,

Guy Wuyts