Mededeling van het Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan heeft op hun vergadering van 26 september beslist om geen nieuwe schutters meer aan te nemen die moeten worden opgeleid/begeleid.

SAPO zal nog wel leden aannemen die reeds over een geldige definitieve sportschutterslicentie   beschikken of in het bezit zijn  van een model 4.Alle leden worden vriendelijk uitgenodigd op de algemene ledenvergadering SAPO op zaterdag 18 januari om 20u00 in onze kantine.

U wordt hiervoor schriftelijk uitgenodigd. Kopie van de uitnodiging kan u hier bekijken
Om een oude traditie te eren houden wij een feestelijke inschieting van onze schietstanden. Dit gebeuren zal doorgaan op zaterdag 11 januari 2020. Niet alleen schieten maar uiteraard ook de innerlijke mens en de niet-schutters culinair verwennen met appelbollen en worstenbroden. Voor de funshooters voorzien wij een wedstrijdje tussen 14 en 17u00 uur. Gebruik de strook onderaan de uitnodiging zodanig dat we de nodige bestellingen kunnen doen. Bestellen kan tot en met 

 4 januari 2020.

Home